Ffurfiwyd Tir Dewi mewn ymateb i angen cynyddol a difrifol i helpu ffermwyr Gorllewin Cymru mewn cyfnod anodd. Cydnabyddwyd gan  y Parchedig Ganon Eileen Davies ac Esgob Wyn (sydd bellach wedi ymddeol) fod angen gwasanaeth cefnogaeth dwyieithog ar ffermwyr Dyfed.  Trwy hynny wnaeth Canon Eileen sefydlu Tir Dewi fel llinell gymorth, gwasanaeth gwrando ac gwasanaeth arwyddbost.

Cawsom nawdd hael o ddwy ffynhonnell:

  • Yr Eglwys yng Nghymru (Esgobaethau Tyddewi) – Byddwn bob amser yn darparu ein gwasanaeth gyda ffocws ac ethos Cristnogol. Nid yw hynny’n golygu y byddwn ond yn cefnogi ffermwyr sy’n Gristnogion; rydym yn cynnig ein cefnogaeth i bob ffermwr sydd ei angen ac yn gofyn amdano.
  • Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog – EUB Tywysog Cymru yn gefnogwr brwd o gefn gwlad, cymunedau amaethyddol a gwledig a sefydlodd gronfa hon yn 2010 i wella rhagolygon ffermwyr ac ansawdd bywyd gwledig.

Rydym yn hynod ddiolchgar i’r ddau gorff uchod, yn ogystal â chefnogwyr a rhoddwyr eraill.

Lansiwyd y gwasanaeth yn wreiddiol yn haf 2015 ac, ers hynny wedi helpu weithredol tua 50 o ffermwyr a’u teuluoedd a oedd, mewn rhyw ffordd neu’i gilydd ar y pwynt o argyfwng.

Mae’r Tir Dewi bellach wedi cymryd ei cam nesaf yn natblygiad â lansio’r wefan hon. Mae wedi penodi aelod o staff i arwain datblygiad ac mae ganddo dîm bach, ymroddedig o wirfoddolwyr yn barod i roi help llaw. Ein prif ffocws iw y dair sir sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

 

Style switcher RESET
Color scheme