Amdanom ni

Cefndir

Ffurfiwyd Tir Dewi mewn ymateb i angen cynyddol a difrifol i  helpu ffermwyr Gorllewin Cymru mewn cyfnod anodd. Cytunodd y Parch Ganon Eileen Davies a’r Esgob Wyn (sydd bellach wedi ymddeol) bod yn rhaid cynnig cymorth o ryw fath, a chafodd Eileen y dasg o sefydlu Tir Dewi, sef llinell gymorth, gwasanaeth gwrando a gwasanaeth postio arwyddion.

Cawsom gyllid hael o ddwy ffynhonnell:

  • Yr Eglwys yng Nghymru (Esgobaeth Tyddewi) – Byddwn bob amser yn darparu ein gwasanaeth gyda ffocws ar yr ethos Cristnogol fel y cawsom ein sefydlu. Nid yw hynny’n golygu ein bod cefnogi ffermwyr Cristnogol unig na chwaith fod pob un o’n gwirfoddolwyr yn Gristnogol; rydym yn cynnig ein cefnogaeth i bob ffermwr sydd angen  ac yn gofyn am gymorth.
  • Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog – Mae Tywysog Cymru yn gefnogwr angerddol cefn gwlad, cymunedau amaethyddol a gwledig ac fe sefydlodd y gronfa hon yn 2010 i wella rhagolygon ffermydd ac ansawdd bywyd gwledig.
  • Mae’r Loteri Genedlaethol hefyd wedi gweld ein gwaith a’n cynlluniau ac wedi bod yn hael gyda`u cyllid.

Rydym yn hynod ddiolchgar i bob un o`r uchod yn ogystal â  phob cefnogwr a rhoddwr.

Lansiwyd y gwasanaeth yn wreiddiol yn ystod haf 2015 ac ers hynny mae wedi helpu cannoedd o ffermwyr a’u teuluoedd a oedd mewn naill ffordd neu’r llall mewn  argyfwng.

Felly, gyda’r wefan hon, rhif ffôn rhad a logo, mae gan Tir Dewi aelod o staff amser llawn i arwain datblygiad ac yn  ymroddedig i weithio gyda gwirfoddolwyr yn Nyfed; ers mis Gorffennaf 2020  mae yna garfan  newydd o wirfoddolwyr ym Mhowys ac ers Awst 2020, cydlynydd gwirfoddolwyr yng Ngogledd Cymru. Mae gennym dros 60 o wirfoddolwyr ledled Cymru sy’n golygu bod gan ffermwyr a’u teuluoedd fwy o gefnogaeth ar gael  pan fydd yna  angen.

Yn olaf, ym mis Medi gwnaethom ddechrau ein Prosiect Ffermwyr Ifanc newydd, gan weithio gyda ffermwyr ifanc i newid agweddau tuag at y gair ‘HELP’.

 

 

Style switcher RESET
Color scheme