Partneriaid Gweithredol

Y mae Tir Dewi yn dra ddiolchgar i’w holl partneriaid ariannu a’r rhai sy’n cyfrannu.  Fe wnaethom elwa i gychwyn yn ariannol o ddwy ffynhonnell:

  • Yr Eglwys yng Nghymru (Esgobaeth Tŷ Ddewi) – byddwn wastad yn cynnig ein gwasanaeth gyda ffocws ar yr ethos Gristnogol a oedd y tu ôl i’n sefydlu. Nid yw hynny’n golygu na fyddwn ond yn cefnogi ffermwyr sy’n Gristnogion na bod ein gwirfoddolwyr hefyd; yr ydym yn cynnig cefnogaeth i bob ffermwr sydd ei angen ac sy’n gofyn amdano.
  • Cronfa Cefn gwlad Y Tywysog – y mae HRH Tywysog Cymru yn gefnogwr brwd o gefn gwlad, cymunedau amaethyddol a gwledig ac fe sefydlwyd y gronfa hon yn 2010 I wella dyfodol ffermydd ac ansawdd bywyd gwledig.

Partneriaid Cyllidol

Yn ystod y misoedd diwethaf, y mae’r blynyddoedd nesa wedi eu sicrhau drwy ariannu newydd gan:

  • Gronfa Cefn gwlad y Tywysog – sy wedi darparu cymorth ychwanegol i lawnsiad Gogledd Cymru ac i’n helpu drwy gyfnod Covid
  • Y Loteri Genedlaethol – sy wedi cynnig cefnogaeth hael iawn i brosiectau Gogledd Cymru a CFfI
  • Sefydliad Rank – drwy ei rhaglen Time to Shine, gan ein galluogi i gyflogi cyd-weithiwr i arwain lawnsiad Powys – rhaglen a gefnogir hefyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Yr ydym yn ddiolchgar dros ben i’r unigolion hynny sy’n rhoi cyfraniadau anhygoel, mudiadau megis clybiau CFfI sy’n cynnal digwyddiadau i godi arian ac eglwysi, y mwyafrif yn eu casgliadau yn ystod gwasanaethau Cynhaeaf.


Style switcher RESET
Color scheme