Partneriaid Gweithredol

Mae gennym berthynas gydag ystod eang o sefydliadau sy’n ymwneud â ffermio. Maent yn gallu cyfeirio unigolion atom am gymorth a all ein helpu ni i’ch helpu chi trwy rannu eu harbenigedd a’u gwybodaeth.

Mae’r rhain yn cynnwys y rhai a ddangosir isod:

  • RABI
  • NFU
  • Undeb Amaethwyr Cymru
  • Tîm Cysylltwyr Fferm Llywodraeth Cymru
  • Clybiau Ffermwyr ifanc yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro
  • Safonau Iechyd a Masnachu Anifeiliaid yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro

Partneriaid Cyllidol

Rydym wedi derbyn cymorth ariannol hael gan ddwy brif ffynhonnell isod ac yn hynod ddiolchgar iddynt. Rydym hefyd wedi derbyn gyfraniadau llai o amrywiaeth eang o sefydliadau ac unigolion sy’n cefnogi ein gwaith. Mae’r ymrwymiad hyn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n ffermwyr a’r ardal.

  • Yr Eglwys yng Nghymru Esgobaethau Tyddewi
  • Cronfa Cefn Gwlad EMH Tywysog Cymru


Style switcher RESET
Color scheme