Rydym wedi ymrwymo i arfer gorau ym mhob maes, gan gynnwys:

  • diogelu
  • amddiffyn oedolion sy’n agored i niwed
  • cyfrinachedd
  • gwirfoddoli
  • diogelu data
  • cyfle cyfartal
  • iechyd a diogelwch a’r iaith Gymraeg.

Caiff hyn ei adlewyrchu yn y polisïau a ddangosir ar y dudalen hon sydd wedi cael eu mabwysiadu gan Tir Dewi.

Style switcher RESET
Color scheme