Rydym yma i wrando a chynnig cyfrinachedd llwyr.

Mae ein gwirfoddolwyr yn deall llawer o’r materion sy’n wynebu ffermwyr yn ein cymuned. Egluro eich problemau yw’r cam cyntaf tuag at ddod o hyd i ateb.

Gallwn helpu datrys a blaenoriaethu eich problemau.

Yn aml gallwn edrych ar eich sefyllfa o gyfeiriad gwahanol. Gall siarad â Tir Dewi eich helpu i ddod o hyd i’r ffordd ymlaen.

Gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â sefydliadau a all gynnig cymorth penodol a fydd yn eich cefnogi.

Rydym yn hysbys i ystod eang o sefydliadau sy’n canolbwyntio ar ffermio sy’n gallu cynnig cymorth a chefnogaeth ymarferol.

Gallwn wneud cyflwyniadau er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i’ch ateb eich hun.

Rydych yn gwybod eich busnes yn well nag unrhyw un arall – gallwn eich cefnogi i wneud y penderfyniadau cywir. Gyda’n gilydd byddwn yn medru dod o hyd i’r atebion sydd angen arnoch.

 

Rydym yn credu bod yna ateb i bob problem. Mae ein cefnogaeth AM DDIM ac a ddarperir gan wirfoddolwyr sy’n deall yr heriau o ffermio.

Ffoniwch ni am ddim ar 0800 121 47 22 neu anfonwch e-bost at mail@tirdewi.co.uk

Style switcher RESET
Color scheme