Mae’n gwirfoddolwyr yn Tir Dewi yn ein galluogi i ddarparu’r gwasanaeth a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau ffermwyr. Heb ymrwymiad, brwdfrydedd ac empathi o’n gwirfoddolwyr fyddem byth yn gallu helpu unrhyw un.

Mae’n gwirfoddolwyr o amrywiaeth o gefndiroedd ond mae gan bob un gyswllt i waith Tir Dewi mewn rhyw ffordd. Mae gan rai gefndir mewn ffermio, mae rhai wedi gweithio mewn gwasanaeth cymorth tra bod eraill a sgiliau cwnsela neu gefndir iechyd meddwl. Mae’r amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau yn golygu ein bod yn gallu helpu gydag amrywiaeth eang o ofynion o wrando a helpu i ddod o hyd i gymorth ymarferol iawn.

Mae pob gwirfoddolwr wedi cael hyfforddiant yn y gwasanaeth ac yn gallu bod yn bwynt cyswllt cyntaf â Thir Dewi. Wedi hynny rydym yn gweithio fel tîm, gan ddefnyddio y gwirfoddolwyr cywir i helpu yn y ffordd orau bosibl.

Style switcher RESET
Color scheme