Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu i gyflawni ein nod o gefnogi ffermwyr gorllewin Cymru. Gallwch:

Gwirfoddolwyr

Gallai hyn fod yn unrhyw beth o dreulio amser mewn Marchnad Da Byw yn dweud wrth ffermwyr am Tir Dewi i ateb y Llinell Gymorth neu hyd yn oed yn gweithio gyda ffermwyr unigol i helpu i ddatrys eu problemau. Os ydych yn teimlo bod gennych y sgiliau a’r amser i wneud unrhyw un o’r rhain, yna cysylltwch â ni.

Dweud wrth  ffermwyr amdanom ni

mae angen i ni adael i ffermwyr wybod ein bod allan yno ac y gallem fod o gymorth. Manteisiwch ar y cyfle i siarad am Tir Dewi lle bynnag y bo’n bosibl. Mae ffermwyr yn aml yn ynysig ac yn amharod i ddweud wrth unrhyw un fod ganddynt broblem; Gallai dweud wrthynt am Tir Dewi rhoi cyfle sydd ei angen arnynt i ddechrau dod o hyd i ateb iddynt.

Gwnewch rhodd

Rydym yn elusen ac yn dibynnu ar haelioni pobl leol i allu gwneud ein gwaith. Os ydych yn gallu gwneud rhodd neu gyfraniad, cysylltwch â ni neu dilynwch y cyfarwyddiadau isod.

Help gyda Cyfryngau Cymdeithasol

Ewch i Facebook a ‘Like‘ ar ein tudalen.

Style switcher RESET
Color scheme